Szolgáltatások

VÁLLALATI KIHELYEZETT TANFOLYAMOK

  • A gazdaság – gyakorlatilag – teljes körére vállalunk kihelyezett oktatást – felkészült tanárainkra, gazdag tapasztalatainkra, kapcsolatrendszerünkre alapozva, igényes tematika alapján
  • Angol (esetleg más) nyelvtanfolyamok különböző szinteken
  • Kereskedelmi és üzleti nyelv oktatása angolból szószedetekkel, változatos óraszámban, főiskolai szaktanárral

FELNŐTTKÉPZÉSI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEINK

  • Előzetesen megszerzett tudás mérése; Képzéseink résztvevőinek előzetesen meglévő tudását, kompetenciáit a résztvevő, illetve a megrendelő kérése felmérjük, és ahol lehetséges, figyelembe vesszük.
  • Képzés hatékonyságának növelése; Célja a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki.
  • Munkavállalás elősegítése; Célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevők felkészítést kapjanak a munkaerő-piacra való kijutáshoz.
  • Pályaorientációs tanácsadás; Célja, hogy segítse a szolgáltatást igénybe vevőket pályaválasztási, pályatervezési és elhelyezkedési céljaik tisztázásában, megfogalmazásában és a kitűzött célokhoz vezető út megtervezésében.
  • Képzési szükségletfelmérés; Célja, hogy a a szolgáltatást igénybe vevőket segítsük az elképzeléseinek, személyes előképzettségének, szakmai tapasztalatainak, és munkával kapcsolatos céljainak legmegfelelőbb képzés megtalálásában.
  • Elhelyezkedési tanácsadás:  A foglalkoztatás célja a résztvevők részére alternatívákat kínálni a sikeres elhelyezkedéshez, naprakész munkaerő-piaci helyzetre építve, az egyéni adottságokat figyelembe véve.